Lancia.it

DANE FIRMYFCA Poland S.A.

ul. M. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
tel. centrala +48 (033) 813-21-00, 813-51-00


REGON 070037916,
NIP 547-004-86-27,
KRS: 0000019628 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy 660.334.600 PLN
kapitał wpłacony 660.334.600 PLN