Lancia.it

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCIZgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).

 
Fiat Auto Poland S.A. (dalej FAP) szanuje prywatność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe, pozyskane za pomocą serwisów internetowych FAP zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia Państwu dostępu do żądanej Usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Państwa dane osobowe podane z własnej woli, będą przetwarzane w celu:
a) zapewnienia dostępu do żądanej usługi (w dalszej części “Usługa”), a także w celu umożliwienia firmie Fiat Group Automobiles przeprowadzenia ankiety dotyczącej zrealizowanej Usługi;
b) dostarczania, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych, informacji marketingowych, handlowych i/lub promocji, a także wysyłania materiałów reklamowych i realizacji sprzedaży bezpośredniej lub wysyłania interaktywnych informacji handlowych dotyczących produktów, usług i innych działalności Fiat Auto Poland S.A. oraz spółek Grupy Fiat, dealerów Fiat Auto Poland S.A, oraz przedsiębiorstw usługowo przetwarzających dane osobowe na zlecenie i na rzecz Fiat Auto Poland, w kraju i za granicą, takich jak przeprowadzanie badań rynkowych lub określenia przyzwyczajeń i skłonności zakupowych konsumentów.
Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w formie papierowej, automatycznej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (również poprzez komunikaty automatyczne, wiadomości SMS i MMS itp.) oraz drogą telefaxową.SKUTKI EWENTUALNEGO BRAKU UDZIELENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe”, zamawiana Usługa nie będzie mogła zostać dla Państwa zrealizowana a Pani / Pan, nie będzie mógł być prawidłowo zidentyfikowany. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej Usługi.PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PODANE DO WIADOMOŚCI


Państwa dane osobowe, zebrane podczas niniejszej rejestracji, mogą być przetwarzane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, w tym przez jednostki zewnętrzne, zarządzające zamawianą Usługą i działaniami marketingowymi oraz przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych oraz Spółki, którym dane osobowe zostały zakomunikowane jak niżej przewidziano.PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE


Państwa dane osobowe mogą być podane do wiadomości osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji.
Poza tym, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe mogą zostać przekazane również do Sieci sprzedaży Fiat Auto Poland S.A. oraz do innych Spółek należących do Grupy Fiat, które będą przetwarzać dane w celach związanych z promocjami odnośnych produktów i usług.PODMIOT POSIADAJĄCY PRAWA DO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych posiada Fiat Auto Poland S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Grażyńskiego 141.TWOJE PRAWA

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).
Zapewniamy Pani /Panu prawo wglądu do Państwa danych osobowych, natychmiastowej aktualizacji lub usunięcia danych osobowych , wnoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, handlowych lub reklamowych zwracając się do: Fiat Auto Poland S.A. Dyrekcja Handlowa, Al. Wyścigowa 6, 02 – 681 Warszawa