Lancia.it

USŁUGI POSPRZEDAŻNE

 • GWARANCJA
 • Lancia Assistance 24h
 • Gwarancja rozszerzona

GWARANCJA


Kupując dowolną, nową Lancię w autoryzowanych punktach sprzedaży Lancia w Polsce otrzymasz 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów oraz 2-letnie ASSISTANCE 24 h, ważne na terenie całej Europy.

Dodatkowa gwarancja na wady lakiernicze

Nadwozie samochodu objęte jest gwarancją na produkcyjne wady lakiernicze ujawnione w okresie 3 lat od daty sprzedaży.

Dodatkowo gwarancja na perforację

Elementy strukturalne nadwozia pojazdu oraz elementy ruchome nadwozia pojazdu, takie jak drzwi i pokrywy przednia i tylna, objęte są 8-letnią (dla modelu Lancia Thesis 12-letnią) gwarancją na perforację spowodowaną korozją, gdy wytworzy się ona od wewnątrz i przebije na zewnątrz.

W przypadku samochodów sprzedanych do dnia 31 sierpnia 2006 włącznie, w celu sprecyzowania warunków na jakich udzielono gwarancji na perforację blach, Fiat Auto Poland S.A. informuje, że zamieszczone w treści książki gwarancyjnej oświadczenie gwaranta w tym zakresie oznacza, że gwarancją na perforację blach objęte są elementy strukturalne nadwozia pojazdu, czyli wszystkie trwale połączone ze sobą elementy nadwozia, z wyłączeniem drzwi oraz pokryw przedniej i tylnej.

W przypadku gdyby perforacja wystąpiła na elementach nie objętych gwarancją, Fiat Auto Poland S.A. deklaruje indywidualne rozpatrzenie każdego zgłoszenia. Warunkiem uznania takiego zgłoszenia jest przestrzeganie wymogów instrukcji obsługi w zakresie dbałości o stan techniczny nadwozia oraz wykonywanie napraw i obowiązkowych przeglądów

Pobierz:
wzór Książki Gwarancyjnej LANCII (dla samochodów zakupionych przed 01.08.2009) - pobierz
wzór Książki Gwarancyjnej LANCII (dla samochodów zakupionych począwszy od 01.08.2009) - pobierz
wzór Książki Gwarancyjnej LANCII (dla samochodów zakupionych począwszy od 12.09.2011) - pobierz
wzór Książki Gwarancyjnej LANCII (dla samochodów zakupionych począwszy od 02.07.2012) - pobierz
szczegółowy opis usług Assistance (dla samochodów zakupionych przed 01.08.2009) - pobierz
szczegółowy opis usług Assistance (dla samochodów Lancia zakupionych począwszy od 01.08.2009 do 31.12.2011) - pobierz
szczegółowy opis usług Assistance (dla samochodów Lancia zakupionych począwszy od 01.01.2012) – pobierz

(*) Prezentowane powyżej dane mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
(**) Obowiązujące warunki gwarancji przedstawione są szczegółowo w książce gwarancyjnej, dołączonej do każdego samochodu.

LANCIA ASSISTANCE 24h

Pomoc drogowa Assistance 24h przysługuje wszystkim użytkownikom samochodów marki Lancia w czasie trwania gwarancji mechanicznej na pojazd. W ramach pomocy drogowej w zależności od zaistniałej sytuacji mogą być świadczone następujące usługi:

 • Naprawa na drodze: Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Centrala/Centrum Alarmowe przysyła na miejsce zdarzenia pilota w celu podjęcia próby usprawnienia pojazdu.
 • Holowanie do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi: Jeżeli pilot Centrali/Centrum Alarmowego nie jest w stanie usprawnić pojazdu w miejscu zdarzenia, odholowuje pojazd do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi.
 • Samochód zastępczy
 • Kontynuacja podróży pociągiem lub samolotem
 • Zakwaterowanie w hotelu
 • Odbiór naprawionego pojazdu

Pomoc drogowa świadczona jest 24h na dobę przez 365/6 dni w roku na terenie Polski i Europy.

Korzyści dla Klienta:

 • Możliwość skorzystania z pomocy drogowej w przypadku unieruchomienia pojazdu.
 • Naprawa usterki na miejscu.
 • Pomoc świadczona zarówno w czasie podróży, jak i w pobliżu miejsca zamieszkania.
 • Łatwy kontakt z centralą zgłoszeniową w Polsce i z zagranicy - bezpłatny telefon*.

Pobierz szczegółowy opis usług Assistance.

szczegółowy opis usług Assistance (dla samochodów Lancia zakupionych przed 01.08.2009) - pobierz
szczegółowy opis usług Assistance (dla samochodów Lancia zakupionych począwszy od 01.08.2009 do 31.12.2011) - pobierz
szczegółowy opis usług Assistance (dla samochodów Lancia zakupionych począwszy od 01.01.2012) – pobierz

Infolinia Everywhere LANCIA 0080052624200*

* Uniwersalny Zielony Numer jest bezpłatny w przypadku wszystkich połączeń za pośrednictwem sieci stacjonarnej. Dla połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych przewidziane jest obciążenie telefonującego kwotą zmienną, w zależności od stawek stosowanych przez określonego operatora (z zagranicy i z telefonów komórkowych (0048-33) 813 55 15).

GWARANCJA ROZSZERZONA

Ubezpieczenie Awarii Elektromechanicznej „Przedłużona Gwarancja”

Ubezpieczenie Awarii Elektromechanicznej Przedłużona Gwarancja („Przedłużona Gwarancja”) to program ubezpieczeniowy oferowany przez Fiat Bank Polska S.A. we współpracy z Ubezpieczycielem London General Insurance Company Ltd. Na rynku polskim, jako Administrator, w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela działa The Warranty Group Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Sprzedaż produktu i naprawy samochodu w ramach ubezpieczenia są wykonywane wyłącznie przez Autoryzowaną Sieć Serwisową Fiat Auto Poland S.A.

Umowa Przedłużonej Gwarancji może być zawarta przez osoby fizyczne, prawne i przedsiębiorców. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte wszystkie nowe samochody marki Lancia, które zostały kupione w autoryzowanej sieci dealerskiej w Polsce. Za ubezpieczenie Przedłużonej Gwarancji Klienci mogą zapłacić gotówką lub sfinansować w kredycie bądź leasingu.

Minimalny okres objęcia ochroną ubezpieczeniową to rok. Maksymalny okres ubezpieczenia dla samochodów marki Lancia wynosi 7 lat przy czym pierwsze dwa lata obejmuje gwarancja producenta.

Ubezpieczenie pomaga uniknąć Klientowi nieprzewidzianych wydatków związanych z naprawami, serwisowaniem samochodu. Przedłużona gwarancja zapewnia, że w przypadku awarii pojazdu objętego programem koszty zarówno części podlegających wymianie, robocizny zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Korzyści Klienta wynikające z zakupu Przedłużonej Gwarancji:

 • możliwość przeniesienia gwarancji w przypadku sprzedaży samochodu – dodatkowa wartość dla nowego właściciela samochodu,
 • pokrycie kosztów napraw, wymiany wadliwych komponentów na oryginalne części zamienne,
 • profesjonalna obsługa napraw w Autoryzowanych Stacjach Obsługi serwisowej sieci sprzedaży Fiat Auto Poland S.A.,
 • 2 sposoby płatności, gotówka bądź finansowanie w kredycie Fiat Bank lub leasingu FGA Leasing,
 • naprawa samochodu w Polsce oraz we wszystkich krajach europejskich.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z produktu „Przedłużona Gwarancja” jest także brak limitów kilometrów dla wszystkich samochodów osobowych z Grupy Fiat. W ten sposób klient gwarantuje sobie komfort psychiczny oraz bezpieczeństwo finansowe niezależnie od tego, jaką odległość pokona w czasie trwania ubezpieczenia.

Oferta Fiat Bank wyróżnia się jednym z najwyższych wskaźników części objętych ubezpieczeniem - sięga on aż 96 procent. Zakres ochrony obejmuje mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz hydrauliczne i pneumatyczne podzespoły pojazdu. Ochrona dotyczy zarówno silnika wraz z układem prze niesienia napędu, jak i układów odpowiadających za bezpieczeństwo i komfort użytkowania samochodu. Wraz z certyfikatem lub polisą klient otrzymuje warunki ubezpieczenia z dokładną listą części objętych ubezpieczeniem oraz przypomnieniem o regularnych przeglądach w Autoryzowanych Stacjach Obsługi sieci Fiat Auto Poland w celu zapewnienie ciągłości gwarancji.